Tinkturer beste urtemedisin

Nordmenn er en pillespisende befolkning som er blitt opplært av leger og legemiddelindustrien til at medisiner er ensbetydende med piller. Dette synes jeg er dumt, da jeg mener at medisin i tinkturform på mange måter må være det beste.

Her skal jeg begrunne hvorfor jeg er blitt en så varm forkjemper for tinkturer.

Urtemedisin og kosttilskudd kan inntas i ulike former: Tabletter, kapsler, urtete, tinkturer og andre former for flytende ekstrakter. I hvilken form et naturprodukt blir produsert og solgt, kan være svært avgjørende for hvor godt det virker.

Som nevnt er kapsler og tabletter for tiden de vanligste tilvirkningsformene for kosttilskudd og naturmedisiner i Norge. Men hvorfor bør vi heller tinkturer?

Tar vare på virkestoffene
Sprit (etanol) er et utmerket ekstraksjonsmiddel som har evnen til å løse ut flere av de virksomme stoffene i urten enn det varmt vann normalt gjør. En tinktur tar også godt vare på de virkestoffene som kan omdannes eller går tapt ved tørking. Videre virker alkoholen stabiliserende på de virksomme substansene ved at den stopper enzymatiske og hydrolyttiske reaksjoner i urten og dreper eventuelle mikrober.

I et alkoholuttrekk beholder urtene dessuten sin medisinske virkning mye lenger enn i tabletter og kapsler, slik at en tinktur kan være tilnærmet like god etter flere års lagring. Siden tinkturer tas dråpevis, er de også svært enkle å dosere.

Forsterker effekten
I tillegg til sin funksjon som løsnings- og konserveringsmiddel, spiller alkoholen i tinkturer også en rolle som bæresubstans ved stoffenes transport i den menneskelige organismen. Det er også vitenskapelig fastslått at alkohol øker mageslimhinnens gjennomtrengelighet (permeabilitet), mens den gjennom ulike andre mekanismer i tarmveggen letter opptaket av små mengder kjemisk ustabile plantestoffer. Alkoholen forsterker og støtter opp om medisinens effekt på de aktuelle organene.

Videre er det eksperimentelt fastslått at alkohol i små doser styrker immunforsvaret og til og med gir en viss beskyttelse mot åreforkalkning i hjertets kransarterier og dermed mot hjerteinfarkt. Flere studier har vist at dødeligheten av hjerteinfarkt er betydelig høyere hos totalavholdsfolk enn hos andre mennesker, og at inntak av en liten mengde alkohol daglig minsker infarktrisikoen betraktelig.

Kan kokes ut
Ved innvortes bruk av medisiner som inneholder sprit, skal den daglige mengden alkohol for en voksen person ikke overstige 4-8 g. Det er sjeldent et problem ved bruk av tinkturer siden dette vanligvis inntas dråpevis. Man skal selvsagt være oppmerksom på spritinnholdet i tinkturer hvis man skal kjøre bil eller gjøre arbeid som krever høy konsentrasjon, og det kan være uheldig å bruke spritbaserte medisiner til gravide, ammende og små barn, men med de små mengdene alkohol det her er snakk om vil dette sjelden være et reelt problem.

For å unngå mest mulig av alkoholen kan man også helle tinkturen i kokende vann og røre rundt slik at en del av spriten fordamper.

Best som tinktur
Alfred Vogel kjente godt til fordelene med tinkturer, og derfor foreligger mange av preparatene fra Bioforce som tinkturer. Disse tinkturene lages av friskt plantemateriale, og dermed får man også med mye mer av plantens livskraft i produktet enn om man går veien om tørrekstrakter som er vanlig ved tablettproduksjon.

Jeg anser tinkturene fra A. Vogel som noe av det beste man kan bruke når man ønsker å bruke urter som medisin. Min anbefaling er derfor at man inntar urtemedisiner i flytende form som tinktur, framfor som tabletter eller kapsler.

Av gjesteblogger Rolv Hjelmstad

| Mer

4 kommentarer til Tinkturer beste urtemedisin

Gi en kommentar